Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào UTS

Tìm hiểu nếu bạn đủ điều kiện để nhập học UTS dưới đây.

Bạn có tò mò điều gì làm Sydney, Úc trở thành điểm đến Du học số 1?

Tận hưởng nền giáo dục bậc nhất trong nhóm trường Đại học trẻ dưới 50t cùng Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và UTS College (lộ trình liên thông Đại học) để khám phá nền văn hóa phong phú, sự hiếu khách bậc nhất của thành phố sống động này.

Tôi muốn học chương trình đại học của UTS

Bạn phải đáp ứng ít nhất MỘT trong các yêu cầu dưới đây.

 • Hoàn thành thành công ít nhất một năm toàn thời gian ở cấp độ cử nhân tại một trường đại học hoặc tổ chức đại học được công nhận HOẶC
 • Có bằng Tú tài Quốc tế trong đó tổng số điểm bao gồm cả điểm thưởng và điểm phạt đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào HOẶC
 • Đối với học sinh Việt Nam: Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam với số điểm trung bình cần thiết đạt được từ nhóm trường trung học phổ thông được chọn lọc.

Lưu ý quan trọng : Ngoài các yêu cầu học thuật này, một số khóa học có thể có các yêu cầu nhập học cụ thể. Hãy liên lạc chúng tôi để biết thêm thông tin. .

Để tham gia khóa học đại học tại UTS, bạn cần phải đạt điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, tương đương với trình độ Lớp 12 của Úc.

Các đơn đăng ký đối với một số khóa học cũng yêu cầu nộp hồ sơ năng lực hoặc thư giới thiệu về bản thân.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật – bạn có thể xem xét chương trình học liên thông với UTS College.

Bằng cấp Điểm tiếng Anh cần thiết
 • Cử nhân Điều dưỡng
 • Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Trí tuệ Sáng tạo và Đổi mới
 • IELTS (Học thuật): 7.0 điểm tổng, nói 7.0, nghe 7.0, đọc 7.0, viết 7.0
 • TOEFL (trên Internet): tổng cộng 94, nói 23, nghe 24, đọc 24, viết 27
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 65, nói 65, nghe 65, đọc 65, viết 65
 • OET: Điểm B về nghe, đọc, viết và nói
 • Cử nhân Truyền thông (Danh dự)
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 7.0 điểm tổng, viết 7.0
 • TOEFL (trên Internet): 94-101 điểm tổng, viết 23
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 65-72 với điểm viết là 65
 • C1A/C2P: Điểm tổng 185-190 với điểm viết 185
 • Tiếng Anh học thuật của UTS College
 • Cấp 6 (AE6): Điểm đạt
 • Cử nhân Khoa học/Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • Cử nhân Truyền thông (Viết và Xuất bản)/Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • Cử nhân Công nghệ/Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • Cử nhân Kinh doanh/Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • Cử nhân Kinh tế/Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • IELTS (Học thuật): 7.5 điểm tổng, nói 8.0, nghe 8.0, đọc 7.0, viết 7.0
 • TOEFL (trên Internet/Phiên bản tại nhà): điểm tổng 102-109, nói 23-27, nghe 23-27, đọc 23-27, viết 24
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 73-78, nói 79, nghe 79, đọc 65, viết 65
 • C1A/C2P: Điểm tổng 191-199 với 200 điểm ở cả kỹ năng nói và nghe, và điểm đọc và viết là 185
 • Đối với tất cả các bằng cấp khác
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 6.5 điểm tổng, viết 6.0
 • TOEFL (trên Internet): 79–93 điểm tổng, viết 21
 • PTE (Học thuật): 58-64 với điểm viết là 50
 • C1A/C2P: 176-184 với điểm viết là 169
 • AE5/AE6 (ĐẠT): AE5 từ UTS College
 

Vui lòng kiểm tra phần yêu cầu đặc biệt để xem liệu bạn có cần đáp ứng các yêu cầu khác hay không. 

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh – bạn có thể cân nhắc học tiếng Anh tại UTS College. 

Tôi muốn học chương trình Cao học (coursework) tại UTS

Để được nhận vào hầu hết các khóa Cao học bạn phải có bằng cử nhân được công nhận tương đương với bằng cử nhân Đại học tại Úc. Kết quả học tập của bạn ở cấp độ cử nhân sẽ là phần tất yếu để xét duyệt đơn đăng ký của bạn. Trong một số trường hợp, yêu cầu kinh nghiệm làm việc và/hoặc kinh nghiệm nghiên cứu có liên quan là bắt buộc. Nếu kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên ngành bạn quan tâm, bạn có thể nộp bổ sung CV, hồ sơ năng lực và/hoặc thư giới thiệu để được xem xét.

Lưu ý: Ngoài các yêu cầu học thuật này, một số khóa học có thể có các yêu cầu khác . Kiểm tra thông tin yêu cầu nhập học trên trang chi tiết khóa học của chương trình bạn lựa chọn.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật – bạn có thể xem xét chương trình học liên thông với UTS College.

Bằng cấp Điểm tiếng Anh cần thiết
 • Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 7.5 điểm tổng, nói 8.0, nghe 8.0, đọc 7.0, viết 7.0
 • TOEFL (trên Internet): 102-109 điểm tổng, nói 23-27, nghe 23-27, đọc 23-27, viết 27
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 73-78, nói 79, nghe 79, đọc 65, viết 65
 • C1A/C2P: điểm tổng 191-199 với 200 điểm ở cả kỹ năng nói và nghe, và điểm đọc và viết là 185.
 • Chứng nhận Sau đại học trong Quản lý Điều hành
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 7.0 điểm tổng với điểm viết là 6.5
 • TOEFL (trên Internet): 94-101 điểm tổng với điểm viết là 24
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 65-72 với điểm viết là 58
 • C1A/C2P: 185-190 với điểm viết 176
 • Tiếng Anh học thuật của UTS College Cấp 6 (AE6): Điểm đạt
 • Bằng Tốt nghiệp Tâm lý học (Nâng cao)
 • Thạc sĩ Dược
 • Thạc sĩ Dược (Quốc tế)
 • Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng
 • Thạc sĩ Vật lý Trị liệu
 • IELTS (Học thuật): 7.0 điểm tổng, mỗi bài kiểm tra phụ 7.0
 • TOEFL (trên Internet): 94 điểm tổng, đọc 24, nghe 24, nói 23, viết 27
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 65, nói 65, nghe 65, đọc 65, viết 65
 • C1A/C2P: Không áp dụng
 • Thạc sĩ Chỉnh hình
 • IELTS (Học thuật): 6.5 điểm tổng với điểm viết là 6.5; hoặc
 • TOEFL: trên internet: 79-93 điểm tổng với điểm viết là 24; hoặc
 • PTE (Học thuật): 58-64 điểm tổng với điểm viết là 58; hoặc
 • C1A/C2P: điểm tổng 176-184 với điểm viết là 176; hoặc
 • Tiếng Anh học thuật của UTS CollegeCấp 5 hoặc 6 (AE5/6): Điểm đạt
 • Thạc sĩ Tư vấn Di truyền
 • Thạc sĩ Âm ngữ Trị liệu
 • IELTS (Học thuật): 7.0 điểm tổng, viết 7.0
 • TOEFL (trên Internet): 94-101 điểm tổng, viết 27
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 65-72 với điểm viết là 65
 • C1A/C2P: Điểm tổng 185-190 với điểm viết 185
 • Tiếng Anh học thuật của UTS CollegeCấp 6 (AE6): Điểm đạt
 • Thạc sĩ Thiết kế Hoạt hình và Trực quan hóa
 • Chứng nhận Sau đại học Thiết kế Hoạt hình và Trực quan hóa
 
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 6.5 điểm tổng, nói 6.5, nghe 6.5, đọc 6.5, viết 6.0
 • TOEFL (trên Internet): 79–93 điểm tổng, nói 20–22, nghe 20–23, đọc 19–23, viết 21–23
 • PTE (Học thuật): điểm tổng 58-64 với điểm nghe, nói và đọc là 58 và điểm viết là 50
 • C1A/C2P: điểm tổng 176-184 với điểm nghe, nói và đọc là 176, và điểm viết là 169
 • Tiếng Anh học thuật của UTS CollegeCấp 5 (AE5): Điểm đạt
 • Tất cả các bằng cấp sau đại học khác
 • IELTS (Học thuật) / IELTS trực tuyến: 6.5 điểm tổng, viết 6.0
 • TOEFL (trên Internet): 79-93 điểm tổng, viết 21
 • PTE (Học thuật): 58-64 với điểm viết là 50
 • C1A/C2P: 176-184 với điểm viết là 169
 • Tiếng Anh học thuật của UTS College Cấp 5 (AE5): Điểm đạt
 

Vui lòng kiểm tra phần yêu cầu đặc biệt để xem liệu bạn có cần đáp ứng các yêu cầu khác hay không. 

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh – bạn có thể cân nhắc học tiếng Anh tại UTS College. 

Tôi không đáp ứng các yêu cầu đầu vào học thuật của UTS – Tôi cần một lộ trình học

Đủ điều kiện vào UTS với UTS College

Không thỏa tiêu chí vào thẳng chương trình Đại học UTS không có nghĩa là bạn phải nói lời tạm biệt với việc học cùng chúng tôi . UTS College cung cấp các khóa học tiếng Anh và học thuật được thiết kế để giúp bạn chuyển tiếp lộ trình vào chương trình Đai học mà bạn mong muốn.

Khóa học Yêu cầu học thuật Yêu cầu tiếng Anh
Dự bị - Tiêu chuẩn 8 tháng
Hoàn thành thành công lớp 11 với điểm trung bình 6,5
 • IELTS (Học thuật): Điểm tổng 5.5, không có kỹ năng nào thấp hơn 5.0 với chương trình tiêu chuẩn và điểm viết từ 5.0 đối với chương trình Mở rộng
 • TOEFL – iBT: 58, với điểm viết 16 trở lên
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 46, không có kỹ năng nào thấp hơn 38 đối với chương trình Tiêu chuẩn, và điểm viết từ 38 trở lên đối với chương trình Mở rộng
 • Các khóa học tiếng Anh của UTS College: đạt AEL3
Dự bị - Mở rộng 12 tháng
Hoàn thành thành công lớp 11 với điểm trung bình 6.0
Khóa học Yêu cầu học thuật Yêu cầu tiếng Anh
Cao đẳng – Tăng cường (8 tháng)
Cao đẳng – Tiêu chuẩn (12 tháng)
Hoàn thành thành công lớp 12 với điểm trung bình 6,7
 
 • IELTS (Học thuật): Điểm tổng 6.0,với điểm viết từ 6.0 trở lên áp dụng đối với chương trình Tăng cường/ Tiêu chuẩn
 • TOEFL – iBT: 72, viết tối thiểu 21
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 54, không có kỹ năng nào thấp hơn 54
 • Các khóa học tiếng Anh của Đại học UTS College: đạt AEL4
Cao đẳng – Mở rộng (16 tháng)
Hoàn thành thành công lớp 12 với điểm trung bình 6,7
 • IELTS (Học thuật): Điểm tổng 5.5, không có kỹ năng nào thấp hơn 5.0
 • TOEFL – iBT: 58, với viết tối thiểu 16
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 46, không có kỹ năng nào thấp hơn 38
 • Các khóa học tiếng Anh của UTS College: đạt AEL3
Khóa học Yêu cầu học thuật Yêu cầu tiếng Anh
Chứng chỉ Cao học – Tăng cường(4 tháng)
Hoàn thành thành công trình độ AQF6 trở lên. Yêu cầu đầu vào đối với Chứng nhận Sau đại học Thực hành Công nghệ phụ thuộc khóa học thạc sĩ mong muốn
 • IELTS 6.5 điểm tổng, viết 6.0
 • TOEFL-iBT 79-93 với 21 điểm viết
 • Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 5 (AEL5) của UTS College
 • Chứng chỉ PTE (Học thuật) điểm tổng 58–64 với điểm viết là 54
Chứng chỉ Cao học – Tiêu chuẩn (8 tháng)
 • IELTS 6.0 điểm tổng, viết 6.0
 • TOEFL-iBT 72 với 21 điểm viết
 • Tiếng Anh Học thuật của UTS College Cấp độ 5 (AEL5)
 • PTE (Học thuật): Điểm tổng 54, không có kỹ năng nào thấp hơn 54

 

Đặt lịch hẹn tư vấn 1-1 cùng Đại diện tuyển sinh của UTS/ UTS College tại Việt Nam

Bạn đang cần hỗ trợ thêm thông tin chương trình, lộ trình học, thủ tục ghi danh hoặc công ty tư vấn Du học gần nơi bạn ở hãy liên lạc với chúng tôi.

Xem các yêu cầu đầu vào của UTS tại đây. Nếu bạn không đủ điều kiện để vào thẳng – bạn có thể tham khảo lộ trình chuyển tiếp UTS College.